Bergens Tidende for Uber?

Igjen blir drosjenæringen forsøkt filleristet, av pressen. Dette synes å være en ny trend blant enkelte mediebedrifter. Den neste i køen, som ville kaste seg på den trenden, var Bergens Tidende, ved kommentator Hans K. Mjelva. Også denne gangen kommer det en hel del påstander. Påstander om hvor dyrt og dårlig det lovlige drosjetilbudet er, og hvor billig, og fantastisk det er med Uber. Også denne gangen faller, etter min mening, kritikken mot taxinæringen på stengrunn.

Med en slags Venstre-liberalistisk argumentasjon, og påfølgende forherligelse av Uber, vitner det innlegget («Byråd for Uber». 19.06.17), ført i pennen av Mjelva, om manglende evne eller vilje til å forstå drosjenæringen, og dets samfunnsoppdrag. I stedet argumenteres det for et frislipp av løyver, og halvkvedete viser om en taxinæring som ikke fungerer. Så skal Uber komme på banen, som den hvite ridder, for å redde oss fra denne drosjenæringen, Mjelva mener at ikke fungerer etter hans mål.

På en del av de journalist-kursene jeg har deltatt i, for mange år siden, lærte jeg den gang, at en viktig egenskap for en journalist, er evnen til å stille kritiske spørsmål, samt bedrive kritisk tenkning, i omgang med de sakene man skulle bringe til torgs. Men, når det gjelder omtale av den legale delen av drosjenæringen, er den kritiske journalistikken glemt. Her har man slukt First house, Gambit og Geelmuyden sine argumenter, med hud og hår. Og den kritiske journalistikken er glemt, i omtale av Uber. Få, eller ingen kritiske spørsmål.

Derimot der Mjelva kan ha rett, er i hans omtale og spekulasjoner rundt Byrådsleder Schjelderup (Ap), der han skriver : -«Kanskje han tenker inni seg at Venstre her gjer ein bra ting: Dei fronter noko reformvenlege Ap-folk ikkje tør, av frykt for å bli kvesta av sine eigne i fagrørsla».

Sentralt er Arbeiderpartiet motstander av et frislepp av løyver, men for oss som har fulgt med, virker det som at en del av de yngre kreftene innad i partiet, også kanskje Schjelderup, står på den linjen, at de ønsker et frislepp, i den tro at Uber-appen kan løse alt som er galt i dette samfunnet. Og av den grunnen støtter Næringsbyrådets lefling med Uber?

Arbeiderpartiet har ikke en ny Håkon Lie, en som kan fortelle disse unge fremadstormende, hvor skapet skal stå, når det gjelder å stå på partiets offisielle politikk. Kanskje det er det partiet trenger. En tydelig og klar leder, som kan holde disse unge litt i ørene, og fortelle dem at de bør kutte ut denne høyre-light politikken sin, og høre litt på LO.

I et valgår, følger taxinæringens 17-20 000 aktører, med på de forskjellige partiers holdninger, versus sin egen næring. Det skal vites.

Videre skriver Mjelva:-» Byrådsleiar Schjelderup svarte på kritikken mot Andersland i BA med at ordnede lønns- og arbeidsvilkår bør være en forutsetning for å drive virksomheten i Norge:» En slik uttalelse ville jeg, som kommentator, problematisert. Uttalelsen sier ikke en ting. Er det akademikerne i Ap, mot LO? Sitter Schjelderup-fløyen stille i båten, mens Venstre-liberalistene jobber for hans sak?

–  «Eit reformparti som Ap ønskjer å være bør vel henje med i tida, og endre reglar viss det kan sikre folk betre og billegere tjeneter? Skriver Mjelva.

Bedre og billigere tjenester?

Uber-sjefen hevdet at den turen Næringsbyrådet var med på, fra Rådhuset og til Stadion kostet 100 kroner, og at Uber har en minstepris på 40 kroner. Ja vel. Ingen kritiske spørsmål.

Er Uber sin minstepris reell, eller er det et skuebrød? Hvor langt kommer en for 40 kroner, med Uber?

Bergen Taxi har, på den billigste tariffen, den på dagtid, en minstepris på 111 kroner. Da kommer man seg, for eksempel fra Drosjeholdeplassen i Kringsjåveien, på Laksevåg, og til Festplassen. Jeg bruker, i min omtale av tall og tariffer, Bergen Taxi sine. Da det er dem jeg kjenner best, siden jeg har kjørt for selskapet siden starten av 2004.

La oss si man kommer samme distansen med Uber. Laksevåg-Sentrum for 40 kroner. Av de 40 kronene, tar Uber om lag 25%, siden Uber vil bli «stueren». Sjåførene skal begynne å betale skatt, og «skattefar» tar omtrent 30 %. Rundt regnet sitter Uber-sjåføren igjen med 15 kroner, eller der omkring. Det koster 45 kroner i gjennom bomringen i rushtiden, ellers koster det 19 kroner. Hvor stor er da fortjenesten til en Uber-sjåfør? I bestefall taper sjåføren kroner fire på en slik tur. Ikke ville jeg jobbet for slike vilkår, noe også fagforeningene har sett.

Mjelva skriver: – «Dei siste tiåra har styresmaktane prøvd å få meir konkurranse og lågare priser, ved å auke talet på løyver.» Videre skriver han: – «Likevel har prisane auka». I de siste fire årene har prisene økt med et par prosent. Disse økningene skyldes at momsen gikk opp fra 8 til 10 %, den gang økte prisene med 2 prosent, de neste par økningene skyldes økning av prisene i bompengeringen, med innføring av rushtidsavgift, samt kompensasjon for innføring av bompenger til Askøy. I samme tiden ble drosjeselskapene pålagt en kontingent til Justervesenet. Så den reelle prisen har stått stille. En telefon til Taxiforbundet ville bekreftet det. Så, de siste økningene skyldes utelukkende at det offentlige har påført næringen ekstra kostnader. Ikke at sjåfører og eiere har fått mer i posen. Ser man på slike tall, finner man fort ut at det har vært en realnedgang i fortjeneste og lønn, de siste årene. Så her er det litt lett omgang med fakta. Det nevnes heller ikke med et ord at statseide Avinor, pålegger drosjene et gebyr, for å hente Avinors kunder, på flyplassen. Adressèr kritikken til der kritikken burde adressères, ikke til taxiselskapene.

– «I følge bransjen sjølv skuldast prisveksten at fleire biler har gitt mindre køyring på kvar bil. Dermed må dei skru opp takstane på dei turane dei faktisk får, for å dekkje opp for tapet», skriver han. Hvem i bransjen har uttalt seg slik? Uber? Nok en telefon, til for eksempel Bergen Taxi, ville fått bekreftet at dette ikke stemmer. Så vidt meg bekjent, er det ingen i bransjen, som har kommet med slike påstander. Enten er det fra Uber selv, eller han forsmådde sjåføren fra Oslo Taxi, som meldte Norge inn for ESA. Ingen fra den seriøse delen av bransjen har kommet med slike tullete påstander.

At drosjekunder generelt kan være sløve, og hopper inn i den første og beste drosjen de ser, er noen næringen ikke kan lastes for. Her burde pressen fulgt sitt samfunnsansvar, og fortalt kundene sine rettigheter. Kunden har rett til å velge hvilket selskap de vil kjøre med. De kan endog velge hvilken bil de vil ha. Om en drosjekunde ønsker den siste bilen på en holdeplass, ja da har de rett til det. Kunden velger selv hvem de vil handle med, her som andre steder. Om noen sjåfører skulle motsette seg dette, er det bare å ta løyvenummeret på bilen, huske tidspunktet, og innberette dette til Fylkeskommunen, som er løyvemyndighet. Så blir nok vedkommende tatt i skole, og fortalt om lover og regler, på en måte vedkommende husker.

I Schibstedpressens forherligelse av Uber, og frislipp av løyver, glemmes drosjenes samfunnsansvar. For eksempel, hvilken App skal en kunde benytte om vedkommende har glemt noe i en drosje? Har Uber en App om en trenger en rullestolbil? Hva med fru Olsen som reiser til butikken, med sitt TT-kort? Hvilken App skal hun benytte?

Om drosjenæringen blir utkonkurrert, hvem skal ivareta drosjenes samfunnsansvar i distriktene? Om fortjenesten ved å arbeide med drosjene ikke lengre er levelig, og rekrutteringen uteblir. Hvem skal ta seg av kjøring med TT-kort i distriktene? Skolekjøring? Skal kommunene ansette sjåfører som ivaretar den beredskapen som drosjene yter? Og yter gratis? Er folkene i Vaksdal fortrolig med at eiendoms-skatten skal økes, for å ansette sjåfører som skal kjøre fru Olsen til legen, eller fru Hansen til butikken, for at noen vil ha en billiger drosje? Se hele bildet. Er det dette pressen vil ha, offentlig ansatte sjåfører?

–  «Dermed opnar dei for at folk med vanleg jobb kan kjøre Uber for å spe på inntekta, noko som kan gje eit langt meir fleksibelt tilbod», skriver Mjelva. Hvem av disse er tilgjengelig klokken tre på søndagsnatten, til å kjøre Fatima til KK, når hun er «sprekkeferdig»? Slike turer har jeg hatt mange av, i årenes løp. En telefon til AMK, ville belyst dette.

Når Politiet etterlyser en stjålet bil eller ber oss se etter savnede personer, hvilken App skal de da benytte, om næringen forsvinner, som følge av lav inntjening?

En annen ting som Mjelva skriver: – «Regjeringen vil endre yrkestransportlova. Mellom anna vil dei oppheve kravet om at kvar drosje skal være knytt til ein sentral». Nei. Det forslaget har Regjeringen selv trukket tilbake, da etter press fra, blant annet Skattevesenet, da de kom til at kontrollmekanismene for drosjenæringen ville bli dårligere og dyrere. Bergens Tidende kan selv lese dette i Prop. 155L (2016-2017) Endringer i yrkestransportlova (samkøyring mv.). Hele proposisjonen ligger på nettet, inkludert høringsuttalelsene.

I stedet for å forherlige et drosjefrislipp, og snakke ned taxibransjen, burde de tenke på at når det brenner et sted, og journalist og fotograf kommer løpende til nærmeste drosje, for å bli kjørt til et åsted. Er de da sikker på at det er en Uber i nærheten? Som har en erfaren drosjesjåfør sine lokalkunnskaper, som kan smutthullene? Til en forutsigbar pris? Ikke en Uber, som skrur opp prisen, når det passer dem. Snakk heller opp drosjenæringen, og slå ring rundt den legale delen av taxibransjen. Se til London. Se til Manchester. Der kom drosjene ilende til åstedet for terroren, og kjørte folk i sikkerhet.

De gjorde det gratis, og ble hyllet som helter.

Hva gjorde Uber?

 

6 kommentarer om “Bergens Tidende for Uber?

 1. Guttorm Gundelach sier:

  Det ble ikke nevnt at taxibransjen er privatnæringsliv der alleer lavtlønnede og jobber hardt for hver krone mens den frekke journalisten er overbetalt statsstøttet latsabb som ikke gidder gjøre jobben sin og grave frem fakta men kopierer tilsendt informasjon fra First House og Gelmuyden Kise i bytte mot???

  Liker

  1. Nei. Takker for innspill. Journalister har vel en tendens, nå til dags, til å la være med å stille kritiske spørsmål. De fremstår ikke som frie og uavhengige, desverre. Men skal ikke dra alle over en kam.

   Liker

 2. Kristian Midttun sier:

  Tar Uber regningen til de hundrevis av Uber piratene som har blitt ilagt bøter for brudd på Yrkestransport loven? Tar dem ansvar for å ha lokket og overtalt dem til å drive med ulovlig virksomhet? Og hva med politikere som åpent har støttet piratvirksomhet, både lokalt og på riksbasis, – bevilger dem penger til advokaten som evt skal forsøke å hjelpe den. «stakkars» lovbryteren?

  Liker

  1. Så vidt meg bekjent, fraskriver Uber seg alt ansvar. Det begrunner de med at sjåførene er selvstendige, og at de selv har ansvar. Politikerne, ja. Når tok de ansvar sist?

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s