Blir piratdrosjene legalisert?

Regjeringen har nylig lagt frem en proposisjon ( Prop. 155 L) til Stortinget, om endring av yrkestransportloven. En av endringene som blir foreslått, er at det skal bli større frihet, å drive med «samkjøring» mot ett visst vederlag. Dette vederlaget, er i forslaget, satt til kroner 3,50 pr. kilometer, pluss ekstra for ferge og bom. Dette forslaget, til lovendring, er etter min mening, en gavepakke til den piratdrosjevirksomheten, som florerer på Facebook. Og piratdrosjevirksomheten generelt.

I høringsnotatet som Regjeringen la ut i forbindelse med forslaget til endringene i yrkestransportloven, skriver de: – «Bakgrunnen for framlegget om å endre yrkestransportlova § 20 første ledd er å leggje til rette for å auke moglegheita for samkjøring. Moglegheita for en slik samkøyring utan løyve er i dag avgrensa».

Videre skriver de: -«Samkøyring er deling av eit transportmiddel mellom to eller fleire personar, kor sjåføren og passasjerane har eit samanfallande transportbehov.

Samkøyring vert normalt delt inn i to ulike former. Den eine forma skjer på meir eller mindre faste tidspunkt mellom personar som allereie har ein relasjon, til dømes granner og kollegaer til og frå jobb (kameratkøyring). Den andre forma inneber deling av transport i samband med ei eingongsreise, gjerne avtalt på kort varsel og ofte mellom personar som ikkje kjennar kvarandre på førehand (spontan samkøyring)

Samkjøyring har dei siste åra vorte enklare og meir tilgjengelig enn tidligare som følgje av den teknologiske utviklinga. Internettbaserte plattformer der folk opprettar profiler og vert kopla saman med andre brukarar for å dele transport har ført til at fleire vel samkøyring som eit transportalternativ».

Videre i dette høringsnotatet, skriver departementet at de ikke tror at en sjåfør har interesse av å tilby samkjøring uten selv å ha behov for transporten, på grunn av begrensingen i vederlaget. Det er som å tro på julenissen. Der noen ser muligheten for noen svarte kroner, er markedet der. Her kommer staten til å tape masse skattekroner.

Det er litt paradoksalt, at det er de samme politikerne som vil legalisere denne form for svart arbeid, som sier at vi må fjerne velferdsgoder, da de ikke er «bærekraftig». Dette fordi staten ikke lengre har råd til å opprettholde velferdsgoder, da inntektene til staten er for små. Takker for det, når de legaliserer svart arbeid.

Samferdselsministeren mener at (sitat)- «Teknologien gjør det enkelt å avtale samkjøyring. Regjeringa må leggje til rette for at dei som har moglegheit og lyst til å køyre saman, gjer det. Det kan føre til færre bilar på vegane og dermed mindre kødanning og mindre belastning på vegane».

Altså her tillater Ministeren, samkjøring, mot et avgrenset vederlag. Det er noe som medfører at politiet og påtalemyndigheten, og andre myndigheter som skal håndheve et lovverk, mister mye verktøy i sin verktøykasse for å utføre den jobben.

Både Oslo Politidistrikt og Politidirektoratet går imot denne lovteksten. De begge, begrunner det med at det nærmest blir umulig å håndheve dette med piratdrosjevirksomhet. De mener videre at yrkestransportloven, slik den er i dag, har vært viktig for å hindre piratvirksomhet og viktig med henblikk på passasjerenes sikkerhet.

Politiet må altså bevise at det er ikke et sammenfallende transportbehov, og at vederlaget ikke overskrider den skattefrie satsen, for bruk av egen bil på reise, i statens reiseregulativ. Altså kroner 3,50 pr. kilometer. Dette må altså bevises, ut over enhver rimelig tvil.

At Norges Taxiforbund sine skarpskodde jurister, ikke har sett det samme som både Politidirektoratet og Oslo Politikammer, stusser jeg litt over. Forbundet, har i følge departementet, vært positiv med visse forbehold til forslaget om lovendring (kilde Departementets papirer, prop.155 L (2016-2017)). Bare å Google.

Når en sak blir prøvd, for en rett, blir lovverket tolket. Juristene går til rettskildene, altså det som lovgiver mente når loven blir laget. Dette blir så tolket. Den tolkningen legges til grunn for en eventuell domfellelse. Når lovgiver mener at all samkjøring mot et visst vederlag skal tillates, er kravet til bevis lagt høyt.

Politiet må altså bevise at vederlaget et høyere, enn det lovgiver la til grunn. Og i henhold til straffeprosessloven, må politiet ha en rettslig kjennelse for å kunne få utlevere eventuelle kontoutskrifter. Mange av internettsidene, som tilbyr pirattjenester, er i utlandet. Og der har ikke norsk politi, eller norsk rett, jurisdiksjon over. Da blir dette nesten en umulighet for politiet.

Politiet må også bevise at det er et sammenfallende transportbehov mellom sjåfør og passasjer. Javel. Om en bil står på Torget, og en kommer å spør om han skal til Åsane. Javisst, skal han det. Da må politiet bevise, ut over enhver rimelig tvil, at han eller henne, ikke skulle det i utgangspunktet.

Vi her i «stor-byen», har for lengst merket denne internettbaserte piratvirksomheten. Distriktene har og merket det. Når dette kommer inn i legale former, er kanskje ikke distriktdrosjene lengre noen butikk, og drosjetilbudene i distriktene sterkt forringes. Det er få personer, tenker jeg, som våger å pansette hus og hjem, for å investere i drosjenæringen, i distriktet, når en må konkurrere mot denne form for «samkjøring». I byene er det alltid litt bedre enn på bygden, men når drosjelønnen bare går i en nedgående kurve, styrker ikke dette akkurat rekrutteringen til yrket, hverken  av sjåfører, eller folk som er villige til å bli drosjeeiere.

Det er nesten umulig for Skatt Vest, NAV, politi eller Påtale å bevise hvor mye penger som da skifter eier, i denne næringen. Noe politiet også skrev som uttalelse, og hevdet at i drosjenæringen kan det komme til å florere av svart økonomi.

Dette lovforslaget er allerede hyllet på diverse nettsider, som formidler pirattjenester.

Sjefspiraten skriver følgende: -«Nå kan du snart samkjøre med hvem pokker du vil. Og Onkel P kan bare drite og dra når de stopper deg. Good shit for alle som skal fra A til B (smilefjes) og bra for miljø». Dette skriver han inn på sine mange piratsider, som han kaller «Tilgjengelige sjåfører», de som og formidler alkohol, og andre ting.

Disse piratene er frempå, og følger godt med, om hva som skjer i vår næring. Dum er de heller ikke. De vet hvordan de skal bruke lovverket til egen fordel, og egen vinning.

Vinner dette lovforslaget frem, er det fritt frem for piratnæringen. Så enkelt, og så vanskelig.

Alle må forsøke å påvirke, der man kan. Enten en er medlem i en arbeidstakerorganisasjon, er arbeidsgiver, eller er medlem av et politisk parti. Påvirke, slik at dette forslaget blir nedstemt i Stortinget.

Det gjelder vår jobb.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s