Næringsbyråden, en nyttig idiot for Uber?

I uke som gikk deltok Næringsbyråden i Bergen, Julie Andersland (V), i et PR- fremstøt for Uber.  Et fremstøt som Næringsbyråden måtte høste sterk kritikk for. Kritikken kom både fra Transportarbeiderforbundet og drosjenæringen. Byrådslederen i Bergen, Harald Schjelderup (AP), gir sitt næringsbyråd, full støtte for sin deltagelse i dette pr-stuntet i regi av Uber. Med dette fremstøtet, er da Byrådet med på å fremme, det som i dag, er en ulovlig virksomhet. Dette gir uheldige signaler til drosjenæringen. Noe som er kritikkverdig både av Næringsbyrådet, og Byrådslederen. En kritikk som Harald Schjelderup eller Julie Andersland ikke vil ta innover seg.

I en epost til avisen BA, sier Schjelderup,- at vi trenger et regelverk som også tar opp i seg den teknologiske utviklingen. Videre sier Byrådslederen, – Uber sin virksomhet må underlegges et regelverk tilpasset norske forhold. -Jeg er opptatt at det skal være mulig å leve av taxiyrket. Han ønsker heller ikke et slikt Uber vi ser i mange land, eller nå i Oslo.

Ja vel, Hr Byrådsleder. I dag har vi et regelverk tilpasset norske forhold. Vi har sågar en lov. Lov 21 juni 2002 nr.45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).  (Kilde. Norges lover 1687-2015, side 2489) Eller er det slik å forstå at byrådet i Bergen ønsker å endre lovverket, slik at lover og forskrifter blir tilpasset Ubers ønsker?

At vi trenger et regelverk som også tar opp i seg den teknologiske utviklingen? Hva betyr det? Dette er så lite konkret, at jeg som har vært i drosjenæringen, siden starten av 2004, ikke forstår et døyt av en slik uttalelse. Det eneste jeg forstår ut av det er, at det er politikerspråk, som forteller at man ikke forstår hvordan drosjenæringen er skrudd sammen, ei heller forstår hvordan drosjenæringen drives. Og at man heller ikke ønsker å skaffe seg slik kunnskap.

I og med at de sier at de ikke ønsker et slikt Uber, vi ser i mange lang og i Oslo, burde da Næringsbyrådet fortelle Uber, når de står å banker på døren, at de må henvende seg til Hordaland Fylkeskommune, og registrere seg som et drosjeselskap, og etterleve de lover, regler og paragrafer som finnes for drosjenæringen. Og følgelig konkurrere med de øvrige selskapene i tildeling av løyver, og eller at eksisterende løyver søker overgang til drosjeselskapet Uber. Da, og først da, blir det konkurranse på like vilkår.

En konkurranse de øvrige drosjeselskapene ikke vil motsette seg. Minuset er at det vil ikke Uber. Da kan de umulig ha en minstepris på 40 kroner, om de skulle konkurrere på like vilkår.

De ønsker ikke å underlegge seg eksisterende lover, regler og paragrafer.  Det Uber vil, er at løyvesystemet for drosjer endres, og tilpasses deres virksomhet. Uber-sjef Endresen, uttaler at han ønsker en «fri konkurranse». Med en slik «fri konkurranse», innebærer det at det ikke lengre går å leve av drosjeyrket, som en fulltidsstilling. Og at drosjenæringen, slik vi kjenner den i dag, kommer til å forsvinne. Og hvem er tjent med det, Hr. Byrådsleder?

Når Næringsbyråden er med på dette Uber-fremstøtet, regner jeg med at hun på forhånd har konferert med sin sjef. Og de sammen har sett på hva konsekvensene av et slikt fremstøt kan bli. Det er kjent hvilken holdninger Venstre sentralt har til drosjenæringen, de ønsker alt fritt. Det som er mindre kjent, er hvor Arbeiderpartiet står. De har også, i sine rekker, folk som ønsker en endring i løyvesystemet. En Stortingsrepresentant fra Ap, var sågar med på Uber sitt møte i Saga kino i Oslo, og fortalte hvor tullete det var av politiet å håndheve Norges Lover. Ved at Schjelderup støtter Andersland, i dette fremstøtet, blir det for meg, mer tydelig hvor Arbeiderpartiet står i drosjepolitikken. Det blir lagt merke til i næringen. Ut over byens grenser.

I en kommentar på egen Facebook-side, skriver Schjelderup at Bergen kommune ikke har noen drosjepolitikk. Det skal jeg gi han fullstendig rett i. Det finnes ikke et snev av drosjepolitikk fra Bergen Kommune sin side. Bare se forholdene drosjene har i Bergen. Holdeplassen i Torggaten, der folk ferdes, er midlertidig nedlagt. Vetrlidsallmenningen er det plass til tre biler. Om sommeren må drosjene ofte krangle med turistbussene, som stiller seg på Bryggen holdeplass med sine turister. Stiller drosjene seg i Veiten, i påvente av plass på Ole Bull holdeplass, kan en risikere å bli bøtelagt av kommunens parkeringsselskap, i den tiden de er på jobb. Når privatbiler stiller seg på drosjeholdeplassene, og dermed er til hinder for at drosjene får utført sin jobb, har aldri parkeringsselskapet tid å komme. Står drosjene litt «keitete» til, når vi skal hjelpe gamle fru Hansen, med sin rullator, opp til sin behandler, da kan vi risikere å bli bøtelagt. Og de, kommunens representanter, er ikke lydhør for noe fornuft. Det er vel ikke med i deres stillingsinstruks. Så, noen drosjepolitikk har kommunen ikke. Det skal være sikkert og visst.

En annen måte byrådet påvirker drosjenæringen, er at nå stenger alle restauranter samtidig. På den tid restaurantene stenger, særs om helgene, køer det seg opp med folk som trenger drosje. Hadde derimot det vært en differensiering av åpningstidene, slik at noen stenger senere enn andre, blir det mindre folkeansamling i sentrum, på nattestid, og dermed blir folk raskere transportert bort fra byen. Men, den sammenhengen virker det ikke som noen ser.

Det jeg synes Byrådslederen må ta innover seg, er at nå er det valgkamp. Til høsten er det valg. Det blir lagt merke til i vår næring, hvilke holdninger diverse politikere, og deres partier har, med henblikk på drosjepolitikken. Vi er en hardt prøvd yrkesgruppe, som kjemper for yrkets eksistens. Julie Andersland er ingen hvem som helst. Hun er Næringsbyråd i Norges nest største by.  En Næringsbyråd, som deltar på Ubers PR-stunt. Og en Byrådsleder som støtter henne. Hadde Julie Andersland vært en hvilken som helst bystyrerepresentant, for Venstre, hadde ikke noen reagert. Kanskje reagert med et skuldertrekk, og en konstatering om at Venstre er Venstre.

Men, hun er Næringsbyråd. I Schjelderups byregjering. Hun innehar en posisjon som er meget verdifull for Uber i sin kamp mot den etablerte drosjenæringen. Hun er blitt en nyttig idiot for Uber.

Hva om Næringsministeren hadde gjort det samme? Frontet et selskap, som pr. dags dato var ulovlig?

Tenke seg til den kraften det er, for dette piratdrosjeselskapet, å ha en næringsbyråd, for Norges nest største by, med på laget. En som smiler og ler velvillig, til Uber-sjefen, og uttaler at denne aktiviteten må inn i lovlige former. Uber-sjefen er ikke dum, han vet verdien av å ha Næringsbyrådet med på laget, både i kroner og øre, og også i reklame for sin sak. Det har han nøye kalkulert.

Og dette får full støtte fra Byrådslederen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s