Trusler mot demokratiet.

I går ble det kjent, via dagspressen, at en av bergenspolitikerne har mottatt trusler. Grove trusler. Trusler på liv og helse. Truslene er lagt i vedkommende politikers private postkasse. På hjemmeadressen. Slik kan det ikke være i politikken. At meningsmotstandere blir forsøkt truet til taushet. Med slike trusler mot politikere, får meg til å tenke på land, og nasjoner, vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Personlig hadde jeg trodd at vi, i et land som Norge, at meningsmotstandere hadde hatt mer mellom ørene, enn å true meningsmotstandere til taushet. En trussel mot politiske motstandere, er samtidig en trussel mot demokratiet.

I et politisk ordskifte har det av og til en tendens til å gå en smule varmt. Etter så betent en sak er, og hvilke følelser som settes i sving i sakens anledning, øker konfliktnivået i en sak.

Om konfliktnivået blir tilstrekkelig høyt, og følelsene tilstrekkelig satt i sving, har det tendens til å komme noen person karakteristikker, som ellers ikke ville falt. Av og til kommer det en del, lite flatterende, superlativer. Det er noe som kan hende i kampens hete. Og det vil alltid hende, i kampen om meningene.

Det er noe politikerne må tåle. De har valgt å fronte en politisk sak, og har selv søkt offentligheten. Politikk er som kjent kampen om ideene. Politikere kjemper for det de tror på. Ingen går inn i politikken, vil jeg tro, med det mål for øyet, å gjøre livet surt for den resterende del av befolkningen, selv om det noen ganger, for enkelte kan fortone seg slik.

Politikere fronter saker på vegne av sine respektive partier. Faktisk, er det ikke engang sikkert, at den politikeren som er valgt til å fronte en sak, er helt enig med partiet, i saken, men fronter den på partiets, eller samarbeidspartenes, vegne. Så litt pepper må de tåle.

En av grunnene til at det finnes så mange politiske partier, er at det er forskjellige ideer, til hvordan saker skal løses. Det er forskjellige løsninger på hvordan en vil at byen, eller landet, skal se ut i fremtiden, og drives for fremtiden. Det er av uenighet, et samfunn blir drevet frem.

Noe, derimot, ingen politikere skal tåle, er trusler. Trusler om vold. Trusler på livet. Slike trusler skal politianmeldes, etterforskes og pådømmes. Så det er helt på sin plass at byrådslederen politianmelder alle trusler. Ingen skal terroriseres, av trusselbrev, til taushet, eller å trekke seg fra politikken.

Det skal ikke være slik, i et velfungerende demokrati, at folk skal være redd for å fremsette sine meninger, enten man er politiker, eller tar del i den politiske debatten, på en eller annen måte.

Når en av bergenspolitikerne får et trusselbrev, lagt i politikerens postkasse, på hjemmeadresse, er det noen som har tråkket over en terskel, som aldri burde trakkes over. Slike trusler skal tas alvorlig. Den skal politianmeldes. Etterforskes og pådømmes.

Det er vanskelig nok, å rekruttere folk som bryr seg, inn i politikken, om ikke de som allerede er der skal terroriseres av trusselbrev.

Det skal, i et velfungerende demokrati, ikke være slik at våre folkevalgte, skal gå rundt med voldsalarm og politibeskyttelse. Da er vi langt på vei inn i en samfunnsstruktur, vi ellers ikke ønsker oss inn i.

Selvfølgelig kan vi unnskylde de personene som fremsetter slike trusler, med at de ikke er særlig lur. Eller at det er personer som ikke har hode til å delta i samfunnsdebatten, på andre måter, enn å fremsette anonyme drapstrusler mot meningsmotstandere. Man kan stakkarsliggjøre slike enkle mennesker, og si at de ikke vet hva de gjør. De har ikke hode til selv å tenke hva de har satt i gang.

Å fremsette trusler mot politikere, er samtidig å fremsette trusler mot selve demokratiet. Man ønsker å bringe politiske motstandere til taushet, da ønsker man også å skade dem som ikke har like meninger som en selv. Da er vi på ville veier. Da er vi på full fart inn i et tyranni, der noen få skal drive samfunnet frem ved hjelp av hat, ondskap og vold.

De som fremsetter slike trusler, ønsker ikke å spille på lag med demokratiet. De ønsker å motarbeide demokratiet, ved å fremsette trusler. De vil tvinge folk til enighet. Påtvinge, ved hjelp av trusler om vold, andre til å ha samme mening som enn selv.

Ser ikke de menneskene, som fremsetter slike trusler, hvilken samfunn de er ferd med å skape? De kan så spørre seg selv om det er en slik samfunnsutvikling de til syvende o sist ønsker seg.

Om det ikke er en slik samfunnsutvikling de ønsker, bør de snarest melde seg for politiet, og så ut til den aktuelle politiker å be om unnskyldning. Da vil også samfunns-reaksjonen bli mildere.

Om de derimot ønsker seg et slikt samfunn, der meningsmotstandere skal knebles, og grunnlovens paragraf 100 skal tilsidesettes, er det bare å si med Arnulf Øverland: tilgi dem ikke; de vet hva de gjør! De puster på hatets og ondskapens glør!

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s