Konkurransetilsynet og drosjene

Vet ikke om en eller annen fra konkurransetilsynet har måttet vente da han bestilte drosje på nyttårsaften, eller om de har andre motiver for å ødelegge en hel næring slik vi kjenner den i dag. Nemlig drosjenæringen. Konkurransen fungerer ikke, mener de. De vil deregulere hele drosjemarkedet, slik at drosjenæringen slik vi i dag kjenner den, står i fare for å forsvinne. Det var en eller annen, som engang sa, man ikke vet hva man har, før det er forsvunnet. Ødelegger man først drosjenæringen, kommer den til å forsvinne. For alltid. Slik vi i dag kjenner den. Med Taxi overalt, alltid.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i konkurransetilsynet, var ute i E24 28.02.17, i forbindelse med høringssvar til den nye yrkestransportloven. I kjent stil mener Nese at drosjenæringen ikke fungerer, og at frislepp av drosjenæringen er det eneste saliggjørende.

Nese forteller til avisen at konkurransen i drosjenæringen ikke fungerer. Uten å fortelle hva han mener ikke fungerer, med næringen, eller hva hans agenda er.

Etter å ha lest E24, sitter jeg igjen med det inntrykket, at denne avdelingsdirektøren akkurat har hatt besøk av Uber sitt PR-byrå, og blitt programmert derfra.

Er det bare det at han ønsker billigere drosjer? Når han har vært på byen?

Eller er det å ødelegge hele drosjenæringen, som er tingen? En næringen som betaler alle de skatter og avgifter, det offentlige pålegger dem. I tråd med enhver bedriftsøkonomiske forutsetning, er det kundene som må ta sluttregningen for alle de utgiftene næringen har.

Skal prisene ned, må han altså henvende seg andre steder enn drosjenæringen.

Her for en tid tilbake økte det offentlige, momsen på drosjetjenester fra 8- 10%. Det er altså 10% moms på drosjetjenester. Drosjenæringen betaler også en tvungen årlig «kontingent» til Justervesenet, for at de skal se at taxometeret viser det det skal, og at det ikke er tuklet med. Drosjene er pålagt en årlig EU-kontroll av bilene, som er med på å skape trygghet for kundene, at bilene er i den tekniske stand de bør være i. Det blir mer og mer bompenger her til lands, ikke bare at det blir flere bomringer, de blir dyrere også. Rushtidsavgift, for eksempel. Uforutsigbare drivstoffutgifter, er en annen faktor som spiller inn. Nå økte jo også denne regjeringen dieselavgiftene. Igjen får en si.

For ikke å snakke om de stadig økende verkstedsprisene. Service på bilene er heller ikke gratis. Lønn til leiesjåfører, OTP, arbeidsgiveravgift. Uansett, skal man drive lovlig så må blant annet dette være i orden.

De kan også gå til Avinor, som enkelte steder skal ha betalt av drosjene for at drosjene skal få lov å yte en service til Avinors kunder.

Kanskje konkurransetilsynet heller burde gått nærmere inn på utgiftene, med legal drosjenæring, for å hjelpe næringen med å få utgiftene ned. Og på den måten få billigere drosjepriser. I stedet for å angripe næringen, vel å merke om det er drosjeprisen, konkurransetilsynet mener er for høy, og at priskonkurransen ikke fungerer.

Ved å oppheve næringens behovsprøving, har all erfaring vist at prisene øker. Bare se til Sverige, og hva enkelte av disse «friåkerne» tar for noen priser. Dette har utallige medieoppslag både her i Norge og i Sverige vist. De leser vel aviser, de i konkurransetilsynet, vil jeg tro. Behovsprøvingen er også et vern for både kunder og drosjeeierne. For kundene, at det alltid er drosjer tilgjengelig. Og for næringen, å hindre overetablering, slik at aktørene kan leve av næringen.

At EFTAs overvåkingsorgan, ESA, konkluderte med at den norske løyvepolitikken er etter EU-regler ulovlig, mener jeg er tuftet på feile premisser. Det som ESA ikke har tatt hensyn til, er den spesielle topografien i landet, med store avstander, og at drosjer til tider er det eneste kollektivtilbud som finnes tilgjengelig. Samtidig har de heller ikke tatt høyde for miljøet i sin vurdering. Den norske politikken om bosetning i både by og bygd, og næring i både by og bygd, må det være tilgjengelig kollektivtransport døgnet rundt. Her gjør drosjene en samfunnsmessig oppgave. Den sivile beredskapen, er heller ikke tilstrekkelig analysert av ESA. Enkelte steder er drosjene  den eneste sivile beredskapen som er tilgjengelig på kort varsel, til enhver tid. Drosjene tar seg av mye av syketransporten, som ikke er rene ambulanseoppdrag, men av en slik art at en ikke enten kan kjøre selv, eller er for syk til øvrig kollektivtransport, men for frisk for ambulanse. Det er mange motargumenter til ESA sin kjennelse.

Enda har vel ikke Uber en syketransport App. Eller beredskaps APP.

Med en opphevelse av behovsprøvingen, med tilhørende frislipp av drosjene, vil distriktene stå uten drosjetilbud. Til og med Nese i konkurransetilsynet, erkjenner dette faktum. Men, han mener at det kan løses med en offentlig innkjøpsordning. Noe jeg regner med at den enkelte kommune selv må betale.

Her vil altså konkurransetilsynet pålegge kommunene en ekstra regning, for en beredskap drosjenæringen, under dagens system, påtar seg. Gratis.

En av oppgavene til Konkurransetilsynet er at konkurranseloven blir fulgt. Formålet med konkurranseloven er å fremme konkurranse for å bidra til en effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Er det en effektiv bruk av samfunnets ressurser, å fjerne en næring, å pålegge kommuner og tettsteder en ekstra regning, for en beredskap som drosjenæringen i dag ivaretar, gratis, under dagens løyveordning?

Kommunalt ansatte drosjesjåfører, i fire skifts ordning?

Det spørsmålet kan vel også stilles til dagens ordførere.

Direktøren i Konkurransetilsynet sitt mantra er, tydelig, å fjerne drosjenæringen, slik man kjenner den i dag. Uten å fortelle konkret hvorfor. Han viser også en utrolig liten innsikt i hvordan drosjenæringen er skrudd sammen. Det er noe jeg ikke vil holde mot han, det er han ikke alene om. Jeg visste også lite og ingenting om drosjenæringen, før jeg selv begynte i næringen. Da fikk jeg en unik innsikt.

Men, den store forskjellen mellom meg og de, er at da jeg ikke kjente til næringen, uttalte jeg meg heller ikke.

Hvorfor konkurransetilsynet mener at konkurransen ikke fungerer, det vites ikke. Det er bare noe de mener.

Det konkurransetilsynet heller kan arbeide med, er at drosjeprisene de forskjellige selskapene opererer med, skal være lettere tilgjengelig for kunden. Som for eksempel på alle trafikk-knutepunkter, og holdeplasser. Slik at kundene enkelt kan finne ut hvor mye prisen på den dyreste drosjen er, kontra den billigste. Så har de noe å skrive om i forbrukerrapporten.

Konkurransetilsynets svar er at drosjenæringen ikke fungerer. Men, hva er spørsmålet?

 

3 kommentarer om “Konkurransetilsynet og drosjene

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s